Przewodnik po serwisie

 

Menu główne strony zostało podzielone na 2 podstawowe grupy:

Przycisk Charakterystyka

I N F O R M A C J A (menu pionowe po lewej stronie)

PRZEWODNIK

krótki opis zawartości prezentowanego tutaj serwisu informacyjno-edukacyjnego

USTAWIENIA

krótki opis korzystania z serwisu i ustawień przeglądarki

GALERIA

galeria zdjęć pracowni komputerowej XII LO
PRACOWNIA
SBS 2003 R2

dokumnety obowiązujące w szkolnej pracowni internetowej SBS 2003 R2 w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

PREZENTACJA

prezentacja komputerowa podczas Dnia Otwartego Liceum dla gimnazjalistów w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2007 roku

AUTOR

podstawowe informacje o autorze serwisu
KONTAKT wysłanie listu elektronicznego do autora na adres: prace@informat.edu.pl
XII LO

przekierowanie na stronę główną XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

SERWISY

bezpośrednie połączenia z innymi serwisami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi najważniejszych urzędów państwowych, matur, ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, wyższych uczelni, komunikacji i wydawnictw

E D U K A C J A (menu pionowe po prawej stronie)

KONKURS

bieżące i archiwalne informacje dotyczące szkolnego konkursu na najlepszy serwis internetowy "Moja strona w Internecie"

MATEMATYKA

informacje dotyczące obowiązującej podstawy programowej

TECHNOLOGIA
INFORMACYJNA

informacje dotyczące obowiązującej podstawy programowej, szczegółowych rozkładów materiału i systemu oceniania

INFORMATYKA

informacje dotyczące obowiązującej podstawy programowej, szczegółowych rozkładów materiału i systemu oceniania oraz różnym działom poświęconym elementom programowania i sieciom komputerowym

KOŁO
MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNE

informacje dla uczniów uczęszczających na kółko matematyczno-informatyczne

JĘZYK
FRANCUSKI

serwis poświęcony gramatyce języka francuskiego opracowany przez uczniów XII LO pod kierunkiem p. Jerzego Jabłońskiego